Biomasa

sobota, 1. avgust 2009

Biomasa

Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, nelesnate rastline, uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče oziroma usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.

V skupino lesne biomase uvrščamo:

 • manj kvaliteten les iz gozdov,
 • les iz površin v zaraščanju,
 • les s kmetijskih in urbanih površin,
 • lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa,
 • odslužen (neonesnažen) les.


Sekanci

Sekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekance izdelujemo iz drobnega lesa (les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovosti vhodne surovine in tehnologije drobljenja. Velikost sekancev se prilagaja kurilni napravi.Peč za kurjenje s sekanci je praktična, saj skoraj vse, vključno s čiščenjem kotla, poteka avtomatsko.

P6020166 biomasa_clip_image004 biomasa_clip_image002


Peč na sekance

Kotli na sekance spadajo v skupino kurilnih naprav s samodejnim doziranjem goriva in predstavljajo enega bolj izpopolnjenih načinov ogrevanja z lesom. Najsodobnejše naprave se lahko glede zanesljivosti in udobnosti rabe ter vzdrževanja primerjajo s kotli na olje ali plin.
biomasa_clip_image006 biomasa_clip_image008

Glavne prednosti kotlov na sekance so:

 • popolnoma avtomatsko delovanje,
 • udobna oskrba s toploto,
 • z avtomatskim doziranjem goriva je zagotovljeno optimalno zgorevanje,
 • visoki izkoristki (preko 90%),
 • nizke emisije škodljivih snovi v ozračje,
 • nizki tekoči stroški ogrevanja.

Glavne slabosti kotlov na sekance so:

 • visoke začetne investicije
 • potreben je velik in ustrezen prostor za skladiščenje lesnih sekancev (zalogovnik)

Na naši kmetiji se od leta 2004 ogrevamo z lesnimi sekanci, ki jih izdelujemo z lastnim sekalnikom.
Ponujajmo Vam sekance iz trdega lesa, ki jih lahko uporabite za kurjavo ali kot zastirko in izdelavo sekancev z sekalnikom BIDER TS30 (velikost odprtine 30X30)


Komentiranje je onemogočeno.